تقویم روز
امروز دوشنبه 26 مهر ماه 1400 ساعت 04:31 ق ظ

کارگاههای آموزشی

 

      کارگاههای آموزشی دانشجویان و اعضای هیات علمی در سال 1398

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس کارگاه

لیست افراد شرکت کننده

1

راهنمای سرچ مقدماتی در پایگاههای اطلاعاتی

1398/02/14

 خانم مریم طاهری شرق

List

2

 مقاله نویسی

1398/02/26

آقای مهندس کاظمی مقدم

List

3

روش تحقیق2

1398/03/01

آقای مهندس کاظمی مقدم

 List

4

جستجوی پیشرفته در پایگاههای علمی

 1398/04/03

خانم مهندس بلقن ابادی

List

 5

 

تولید محتوای الکترونیک با استفاده از نرم افزار Articulate  Storyline

 

1398/09/04

1398/09/06

 آقای دکتر ابراهیم پور صدقیانی

 List

6

کارگاه جستجوی پیشرفته و بازیابی منابع اطلاعاتی بالینی

1398/09/19

1398/09/20

خانم دکتر فیض ابادی

List1

List2

 7

روش های مقدماتی تدریس

1398/10/24

خانم دکتر تاتاری

List