تقویم روز
امروز دوشنبه 26 مهر ماه 1400 ساعت 05:52 ق ظ

گزارش عملکرد سالیانه

گزارش عملکرد سالیانه سال 1399

1. طراحی و بروزرسانی وبسایت کتابخانه بیمارستان به آدرس 22bahmanlib.nums.ac.ir

2. اطلاع رسانی به اعضای هیات علمی و سوپروایزرها جهت ارسال لیست درخواستی خرید کتاب

 3. بررسی درخواست کتاب ها، تطبیق آن با موجودی کتابخانه و آماده سازی لیست خرید

 4. خرید کتب فارسی  بر اساس منابع آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ( به مبلغ   50000000 ریال)

5. خریدکتاب لاتین رفرنس علوم پایه ( به مبلغ  65000000 ریال)

6. تطبیق کتب دریافتی با فاکتور و ارسال کتب به کتابخانه مرکزی جهت ثبت کتب و آماده سازی آنها

7. راه اندازی نرم افزار کتابخانه تحت وب آریان (پیام حنان) خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی

8.  راه اندازی کتابخانه دیجیتال گیگا لیب جهت دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی. دانلود کتاب و پایان نامه ها خریداری شده توسط کتابخانه مرکزی

9.  قراردادن بروشور راهنمای سرچ در کتابخانه دیجیتال گیگالیب در دسترس مراجعین و بخش های بیمارستان ، تهیه شده توسط کتابخانه مرکزی

10. قراردادن بروشور های نحوه سرچ در پایگاههای اطلاعاتی در دسترس مراجعین و بخش های بیمارستان ، تهیه شده توسط کتابخانه مرکزی

 عملکرد میز امانت:

امانت کتاب 180
بازگشت کتاب 97

 فایل pdf  گزارش عملکرد