برگزاری کارگاه "اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی"

برگزاری کارگاه "اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی"

برگزاری کارگاه "اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی"

برگزاری کارگاه "اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی"

برگزاری کارگاه "اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی"
تقویم روز
امروز یکشنبه 7 آذر ماه 1400 ساعت 04:00 ق ظ

به اطلاع می رساند کارگاه " اصول و مبانی اخلاقی مطالعات کارآزمایی بالینی " توسط استاد ارجمند جناب آقای دکتر احسان شمسی کوشکی (دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی کشور) در تاریخ یکشنبه 1400/05/31 از ساعت 13:30 الی 15 به صورت غیر‌حضوری برگزار می‌گردد. لذا از کلیه محققین و اعضای محترم هیات علمی جهت ثبت نام و حضور در کارگاه مذکور دعوت به عمل می‌آید.

لینک ثبت نام در کارگاه:                                                                                                      http://vcr.nums.ac.ir/registerresearch.html

 آدرس وبینار :                                                                                                                                      https://nums.elap.ir/research

 
 
 
 
 
 نوپا: http://research.ac.ir
 منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir